Startsida
Om webbplatsen
A-Ö
Översikt
Om Järnvägsstyrelsen
Arbeta hos oss
Ändra språk till Engelska Engelska
Järnvägsstyrelsen

Järnvägsstyrelsens verksamhet gick den 1 januari 2009 över till Transportstyrelsen.

Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, spårvägs- och tunnelbanesystemet. Järnvägsstyrelsen skall verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår- och tunnelbanesystemet och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens. Läs mer om oss på sidan  Om Järnvägsstyrelsen


Järnvägsstyrelsens inspirationdag den 20 november

Logotyp för Järnvägsstyrelsens inspirationsdag för järnvägsaktörerJärnvägsstyrelsens inspirationsdag i Stockholm förra året blev mycket uppskattad och vi har därför beslutat att bjuda in till en ny dag den 20 november, den här gången på Clarion Hotel Stockholm, vid Skanstull.

Vi får återkomma med innehållet för dagen, men vill att du redan nu markerar datumet i din kalender.

Anmälan till inspirationsdagen kommer inom kort att kunna ske här på vår webbplats.

Vi kommer successivt att fylla på med information. Frågor besvaras på telefon 0243-24 69 17. Väl mött!


Beslut i prövning av tvist (Banverket och Tågkompaniet AB)

Järnvägsstyrelsen har prövat en tvist som Tågkompaniet AB hänskjutit avseende Banverkets beslut om fastställelse av kapacitetstilldelning i tågplan T07. Läs mer på sidan Beslut i prövning av tvist (Banverket och Tågkompaniet AB).


Föreskrifter ute på remiss

Järnvägsstyrelsen har skickat ut ett antal föreskriftsförslag på remiss. Remissen finns att läsa på sidan Remiss om förslag till nya föreskrifter. Bland annat föreslås nya regler om säkerhet för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare och nya regler om uppgiftslämnande för registrering av järnvägsfordon. När de nya reglerna beslutas kommer några äldre föreskrifter att upphävas. Förslagen berör bland annat järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, fordonsinnehavare och verksamhetsutövare inom tunnelbana och spårväg. Alla som vill är välkomna att svara på remissen. Sista svarsdatum är den 10 augusti 2007.


Säkerhetsrapport 2007

Verksamhetsutövare skall senast den 30 juni 2007 lämna in en säkerhetsrapport till Järnvägsstyrelsen. Vägledning för detta är på väg ut via brev men materialet finns även här på Järnvägsstyrelsens hemsida. På sidan Säkerhetsrapport 2007 finns mer information och en blankett som kan fyllas i elektroniskt och sändas med e-post till Järnvägsstyrelsen alternativt skrivas ut och sändas med ordinarie post.


Kontrollbesiktning och rost

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning ( TSFS 2010:84) ska en rostskadekontroll göras vid konstaterande av rost under okulärbesktning. Rostskador på bland annat ram resulterar direkt i tvåa. För att undvika dyra reparationer och återbesktning bör man kontroller bilens rostskydd med jämna mellanrum.

Beslut i prövning av tvist (Banverket och Green Cargo AB)

Järnvägsstyrelsen har prövat en tvist som Green Cargo AB hänskjutit avseende Banverkets beslut om fastställelse av kapacitetstilldelning i tågplan T07.2. Läs mer på sidan Beslut i prövning av tvist.


Dags att registrera fordonsinnehavarbeteckning

Den Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har startat upp sitt arbete med att upprätta ett register över fordonsinnehavarbeteckningar (Vehicle Keeper Marking, VKM) inom EU. Järnvägsstyrelsen uppmanar samtliga fordonsinnehavare som vill registrera sin förkortning att insända uppgifterna snarast. Läs mer på sidan Fordonsinnehavarbeteckning.

Elektronisk Körjournal

Enligt Skatteverket är en körjournal ett viktigt bevismedel vid bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån. En Elektronisk körjournal underlättar administrationen av körjournalen betydligt.

Transport

CargoSpace24 erbjuder miljövänlig och prisvärda transporter. Är du i behov a regelbundna transporter? Besök gärna transport24.se för mer information.

Däcksbyte

Enligt Transportstyrelsen är det krav på vinterdäck mellan 1 december–31 mars. Vi vill tipsa om Nordendäck för dig som behöver byta till vinterdäck.

Ökat anslag för Järnvägsstyrelsen i vårbudgeten.

I vårpropositionen som regeringen överlämnade den 16 april 2007 föreslås ett ökat anslag för Järnvägsstyrelsen. Som skäl anger regeringen följande:

"Inom EU pågår sedan tidigt 1990-tal ett arbete med att bygga upp ett enhetligt järnvägssystem inom Europa. Det första s.k. järnvägspaketet har inneburit en öppning av marknaden vilket medfört att de operatörer som tillhandahåller järnvägstjänster blivit fler. I och med detta får Järnvägsstyrelsen mer arbete med att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn. För den uppgift som Järnvägsstyrelsen har enligt första järnvägspaketet och järnvägslagen (2004:519) krävs därför att anslaget 36:16 Järnvägsstyrelsen ökas med 3 600 000 kronor för att klara normeringsuppgift samt arbete med föreskrifter av nationella regler och harmoniserade standarder." Läs mer om vårpropositionen på Regeringen.se.

Ansök om tillstånd
»  Här hittar du information om hur du ansöker...


Nyheter
2007-04-03
»  Järnvägsstyrelsen har lämnat svar på Trafikinspektionsutredningen
2007-03-16
»  Järnvägsstyrelsen publicerar två nya rapporter
2007-03-09
»  Beslut, prövning av tvist (Banverket och Ofotbanen AS)
2007-03-05
»  Inbjudan till TSD seminarier
2007-02-20
»  Järnvägsstyrelsens årsredovisning
2007-02-10
»  Mål och strategi för svensk medverkan i ERA-samarbete ute på remiss
2007-02-09
»  En tydligare rollfördelning inom svensk järnväg
2007-01-23
»  Nyhetsbrev januari 2007
2007-01-18
»  Utredare föreslår ny myndighet inom transportområdet
»  Fler JVS-nyheter
»  Arkiv JVS-nyheter
 
Järnvägsstyrelsen
Borganäsvägen 26
Box 14, 781 21 Borlänge
Telefon: +46(0)243-24 69 00, Fax: +46(0)243-24 69 99
E-post: jvs@jvs.se